Julian_Woodson15714.jpg
Julian_Woodson15714.jpg

Overview


SCROLL DOWN

Overview


The body will become better at whatever you do, or don’t do. You don’t move, the body will make you better at not moving, by locking the tissues together. If you move, the body will allow you more movement.
— Ido Portal

Ido Portal sitt arbeid er en utløsende faktor bak Utforsk Bevegelse, og vi følger hans undervisning for å endre måten vi tilnærmer oss trening. Det handler ikke om antall kilo på stangen eller utseende, men heller funksjon, lærdom og gleden av å bevege seg fritt.


Fra Kurs i Håndstående, våren 2017:

Et kurs som kan anbefales til alle som vil lære noe helt nytt, til de som sliter med småskader i skuldre/rygg eller de som ønsker en sterkere og mer mobil overkropp. Det skader heller ikke at Julian er meget dyktig og gjør det veldig gøy.
— Håvard Færøy Rommetveit
Håndståendekurs med Julian kan anbefales på det sterkeste. Han er meget dyktig til å instruere, demonstrere og veilede, og har både den teoretiske og fysiske kompetansen til å lære hvem som helst å stå på henda. Han bryter ned denne, i utgangspunktet avanserte, aktiviteten til enkle øvelser, som bygger både ferdighetene og forståelsen som skal til for å lære å stå på henda. Det er slitsomt, lærerikt og gøy!
— Anders Espelid Thorvaldsen